HOBBY I-PROFIL 20X2MM VIT ALUMINIUM 2000MM

I1 W2
Monteringsmetod: Lim

Ytterligare information
Monteringsmetod

Lim

Form

I-profil

Material

Aluminium

Färg

Vit målad

Styrka

2 mm